بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


پشتیبانی فنی

گروه پشتیبانی فنی شرکت فناوری سرو

پشتیبانی مالی

تمام موارد مربوط به مسائل مالی را با این گروه در میان بگذارید